Martí Sarrate president de la nova patronal de les agències de viatges

MartiSarrateBarcelona, 29 de gener 2014.- Avui s’ha celebrat la primera Assemblea General Ordinària des de la integració d’ACAV i UCAVE i s’ha aprovat oficialment el nomenament de Martí Sarrate com a nou president de la patronal catalana d’agències de viatges. Així mateix, a l’Assemblea s’ha aprovat la modificació de la marca i denominació social de l’Associacó, ACAVe , així com el Pla Estratègic 2014-2018.

A l’Assemblea també s’han s’han modificat els Estatuts de l’entitat per tal de modernitzar i adaptar-los a la nova estructura associativa , establint 5 vicepresidències que representen les diferents tipologies de les agències de viatges. Així, a l’elecció del President s’ha sumat la creació de la Junta Directiva formada per les cinc noves vicepresidències encapçalades per Jordi Martí, com vicepresident primer i Receptiu; Josep Sala, Vicepresident de Màrqueting i Noves Tecnologies; Rafael García Planas, Vicepresident de Vacances; Juan Mompó, Vicepresident de Tour Operadors; i Júlia Franch, vicepresidenta corporativa, i un total de 29 representants empresarials de les diferents àrees que assumeixen el càrrec de vocals, entre ells Josep Maria Martín, qui també actuarà com a Tresorer de l’Associació.

A més, a l’Assemblea s’ha modificat el règim d’elecció de càrrecs , que fins ara era presidencialista i que passarà a ser corporatiu, havent de presentar el candidat a President una llista tancada de les persones que passaran a formar part de la Junta Directiva, així com un pla d’actuacions.

Quant a la nova marca de la patronal, cal assenyalar que ACAVe neix amb dues descripcions: Associació Catalana d’Agències de Viatges Especialitzades i Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades .

Cobre ACAVe
La patronal catalana d’agències de viatges, ACAVe, d’àmbit estatal i amb seu a Catalunya , es va formalitzar oficialment al novembre de 2013 amb la integració de les Associacions del sector catalanes, convertint-se en l’Associació més representativa de tot Espanya: amb més de 550 centrals d’agències de viatges i prop de 1.000 punts de venda a tot Espanya (un 20 % dels quals de fora de Catalunya). Formen part de l’Associació agències de les diferents tipologies: emissores, tour operadors, receptives de costa i de ciutat, agències de productes propi, agències on line i empreses de creuers.