El Consell de Gremis recull informació sobre establiments afectats per la LAU

calendariA partir del 31 de desembre de 2014 s’acabarà la moratòria que contemplava la LAU, Llei 29/1994, de 24 de novembre, de Arrendaments Urbans, amb la qual cosa es posarà fi a les rendes antigues i afectarà a establiments comercials que encara satisfan aquest tipus de rendes. Per tal de poder valorar l’afectació i ajudar els comerços afectats, tant els emblemàtics com els que no són, que tinguin dificultats per continuar en el punt de venda, el Consell de Gremis inicia una recollida d’informació dels establiments afectats.  

Les dades que necessitem són les següents:

Nom de l’establiment:
Localització:
Persona responsable:
Dades de contacte (telèfon, correu electrònic):

Trameteu-nos aquesta informació a la nostra secretaria per correu electrònic: secretaria@conselldegremis.cat o per fax: 93 268 25 16.