Els dies 6, 8 i 20 de desembre els comerços catalans poden obrir

IMG_5996

Tal i com estableix la Llei d’horaris comercials en relació al calendari comercial de diumenges i festius d’obertura autoritzada 2014 -2015, i d’acord l’Ordre EMO362014, de 25 de febrer, el proper diumenge 6, dimarts 8 i diumenge 20 de desembre els comerços catalans poden obrir al públic. El Departament d’Empresa i Ocupació estableix un total de vuit festius anuals dels quals, els ajuntaments poden substituir-ne fins a dues dates. D’acord també amb la Llei d’horaris comercials, s’afegeix dos dies més al calendari comercial, que els municipis han de fixar en funció del màxim aprofitament comercial i d’acord amb els comerciants. Per a l’any 2016, s’estableix el 3 i 10 de gener com a festius autoritzats tal i com també estableix l’Ordre EMO1562015, de 22 de maig, d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017. Una seixantena d’Ajuntaments catalans han afegit i o modificat el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada de desembre de 2015 i gener de 2016 ( Adjuntem la relació de dies festius d’obertura sol•licitada pels ajuntaments catalans i aprovada per la Direcció general de Comerç). Entre ells, el consistori de Barcelona ha establert els dies 6, 8, 13 i 20 de desembre de 2015 i 3 i 10 de gener de 2016, com a dies festius autoritzats a obrir.

Enllaç al web del CCAM on trobareu informació dels ajuntaments que han modificat el calendari de festius d’obertura comercial autoritzada.