Fi de la distribució gratuïta de bosses de plàstic de nanses d’un sol ús

cr_bosses

Us informem que l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) en una reunió de la comissió del Pacte per la bossa ha arribat a un Acord per prohibir definitiva i totalment la gratuïtat de les bosses de plàstic d’un sol ús de nanses a partir de gener de 2016. D’aquesta manera s’estén al petit comerç la pràctica que ja és habitual en grans i mitjanes superfícies.

Durant aquest període transitori fins el gener de 2016 es concretarà el següent:

 

  1. L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) establirà la normativa aplicable per a la no gratuïtat i, alhora, tot el capítol de les sancions corresponents.

 

  1. Es determinarà amb exactitud la tipologia de les bosses que estan subjectes a la no gratuïtat i, alhora, altres tipus de bosses que no estarien dintre de l’àmbit d’aquest Acord.

 

  1. S’aprovarà un model de cartell oficial adreçat al consumidor perquè es pugui col·locar en un lloc visible de l’establiment, a l’estil dels cartells de prohibició de venda de tabac, alcohol o dels fulls de reclamació.