CONSELL DE GREMIS

11
MAI
Nomenament com a membres del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya, en matèria de comerç.
El president del Consell de Gremis Joan Guillén ha estat nomenat de nou membre del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç.

En una resolució de data 5 de Maig i d'acord amb el que estableixen el Decret 334/1998, de 24 de desembre, pel qual es modifiquen l'estructura i el funcionament del Consell Assessor de la Generalitat en matèria de comerç, i la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, s'ha nomenat Joan Guillén, president del Consell de Gremis com a membre del Consell Assessor de la Generalitat de Catalunya en matèria de comerç, per un període de quatre anys,

 

 © CONSELL DE GREMIS   |   Política de Privacitat