CONSELL DE GREMIS

05
MAR
El Consell de Gremis integra el grup de treball de la Taula metropolitana de la distribució urbana de mercaderies (TMDUM)

Aquest 5 de Març el Consell de Gremis ha assistit a la sessió plenària del Consell de mobilitat de l ' Àrea Metropolitana de Barcelona. En el marc del Consell de Mobilitat de l'AMB s'ha impulsat la creació de la Taula metropolitana de la distribució urbana de mercaderies (TMDUM), com a òrgan estable de participació i debat tècnic sobre aquesta qüestió a la qual la nostra entitat s'ha adherit.

Els objectius de la TMDUM són:

- Establir un marc estable de diàleg i participació tècnica sobre la distribució urbana de mercaderies en l'àmbit metropolità a on hi siguin representats tots els actors involucrats.

- Identificar línies de treball prioritàries i necessàries a abordar des d'una mirada metropolitana per donar resposta als reptes plantejats i les necessitats detectades per tots els actors involucrats.

- Debatre, analitzar i suggerir propostes concretes de treball en una escala metropolitana,d'acord amb les línies de treball plantejades

La rellevància dels fluxos de mercaderies en l'àmbit metropolità i la interrelació que es dona entre els municipis metropolitans en la realització de l'activitat, justifica una aproximació més enllà de l'àmbit municipal per fer front als reptes futurs.

 

 © CONSELL DE GREMIS   |   Política de Privacitat