Presentació del Consell de Gremis

logo consell de gremis NOU okEl Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Barcelona és una federació d’entitats de representació empresarial i sectorial creada l’any 1980 per a la defensa, representació i foment dels interessos generals dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i comarques. Està integrat per gremis i associacions sectorials que actualment agrupen prop de 10.000 petites i mitjanes empreses.

Entre els objectius del Consell de Gremis hi ha col·laborar en el desenvolupament econòmic i social de Barcelona i de Catalunya, en un marc de llibertat i de promoció de la iniciativa privada, fomentant el desenvolupament del comerç, dels serveis i del turisme en general i de la petita i mitjana empresa en particular.

Des del Consell de Gremis mantenim contacte permanent amb les administracions locals i autonòmiques i amb les organitzacions empresarials d’àmbit nacional i europeu establint contacte i col·laboració amb les organitzacions afins per tal d’aconseguir les relacions i els acords de cooperació que es considerin convenients.

Us donem la benvinguda al nou web del Consell de Gremis, que pretén ser una eina útil per a la comunicació amb les entitats associades i, també, amb les petites i mitjanes empreses dels sectors del comerç, dels serveis i del turisme de Barcelona i les seves comarques.

En el nostre afany de renovació i d’actualització contínua, volem anar construint i ampliant aquesta eina amb apartats i aplicacions d’interès per al sector, i és per això que demanem la vostra participació fent-nos arribar els vostres comentaris i suggeriments per aconseguir-ho.