CONSELL DE GREMIS

10
JUL
Adhesió del Consell de Gremis al Compromís Nacional per un Turisme Responsable

El turisme català es troba en una situació de cruïlla en què és necessari optar per un nou model ambientalment responsable, socialment just, territorialment equilibrat i reconnectat amb els elements identitaris del país.

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable és l'eina que ens permet implementar aquest nou model. En aquest camí, el sectorturístic català es fixa com a objectius: la lluita contra el canvi climàtic, la preservació de la biodiversitat, l'accés universal a les destinacions, la millora de la qualitat de l'ocupació i la descarbonització de l'economia.

El turisme responsable és aquell que forma part de l'estructura de l'espai i s'adapta a les condicions del lloc i a les necessitats de la població resident i que, essencialment, té en compte els impactes de l'activitat tant positius com negatius.

En aquest context, les empreses i institucions turístiques manifestem el nostre compromís per tal de situar el patrimoni natural i cultural en el centre de l'estratègia turística. El model al qual aspirem és un sistema que prioritza la cultura, el paisatge, el patrimoni i els elements que configuren la identitat de Catalunya en l'articulació dels productes turístics.

El Compromís Nacional per un Turisme Responsable és un procés de participació col·lectiva i un esforç de conciliació entre projectes i mirades de país molt diverses amb méss de 150 entitats adherides.


Descarregar PDF

 

 © CONSELL DE GREMIS   |   Política de Privacitat